Bright Renewables - Biogas Upgrading - Carbon Filters

Opwerking van biogas: gasbehandeling

Om biomethaan / RNG van hoge kwaliteit te produceren, neemt Bright de behandeling van ruw biogas op in de biogasopwaarderingstechnologie om ervoor te zorgen dat onzuiverheden uit de biogasstroom worden verwijderd.
Bright Renewables - Biogas Upgrading - Carbon Filters

Behandeling voor biogas en stortgas

Voordat biogas kan worden opgewaardeerd, moet het worden behandeld. Naast voorbehandeling voor biogas biedt Bright ook voorbehandeling voor stortgas. De samenstelling van stortgas en biogas varieert door verschillen in chemische en verontreinigingsniveaus. Daarom is het noodzakelijk om specifieke voorbehandelingen te hebben voor elk gas voordat er verder wordt gegaan met het opwaarderingsproces.

Kenmerken

  • Behandeling voor stortgas en biogas
  • Vochtverwijdering
  • Optionele warmteterugwinning
  • Gasbehandelingsskid met actieve kool
  • Toepasbaar op ruw biogas van verschillende typen grondstoffen
  • Verwijdering van H2S en vluchtige organische stoffen (VOC)
Eindproduct
Biomethaan (netinjectie)
Bio-CO2 (CO2-liquefactie
Bio-CNG (virtuele pijpleiding)
Bio-LNG
Kenmerken
Capaciteit biogasstroom
Technologie
Efficiëntie
Methaan slip
Methaanslip met CO2-liquefactie
Elektrisch verbruik
PurePac Compact
100-750 Nm3/hr (62 - 467 SCFM)
Membraanscheiding
≥ 99.5%
≤ 0.5%
≤ 0.1%
0.26 kWh/Nm3 ruw biogas

Behandeling van ruw biogas

Voorbehandeling van het ruwe biogas is essentieel voordat het wordt omgezet in biomethaan, ook wel Renewable Natural Gas (RNG) genoemd. Door biogas te wassen met actieve kool worden schadelijke chemicaliën zoals H2S en vluchtige organische stoffen (VOC) verwijderd, wat zorgt voor een efficiënte biomethaanproductie van hoge kwaliteit. De technologie maakt warmteterugwinning uit het voorbehandelings- en compressieproces mogelijk.

Bright Renewables - Biogas Upgrading - Carbon Filters

Voorbehandeling met actieve kool

Het proces van gasbehandeling voor het opwerken van biogas begint met het verwijderen van vocht uit biogas. Na de verwijdering wordt een blower gebruikt om zowel de druk als de temperatuur te verhogen. De koolstoffilters verwijderen onzuiverheden zoals H2S en VOC uit het gas, actieve kool in de koolstoffilters absorbeert deze chemicaliën. Het resultaat is dat alleen schoon biogas doorgaat naar de membraantechnologie. Dit proces leidt tot de productie van hoogwaardig en zuiver biomethaan.

Bright Renewables - Biogas Upgrading - Gas treatment skid

Behandeling stortgas

Dit stortgasbehandelingsproces begint met de condensatie van het stortgas in een koeler. Daarna ondergaat het stortgas een voorcompressie om ervoor te zorgen dat het gas de vereiste inlaatdruk voor de stortgascompressor bereikt. Het gas wordt dan afgekoeld tot ongeveer 5°C voor verdere waterverwijdering.

Bright Renewables - Biogas Upgrading - Gas treatment skid

Stortgas na behandeling

Voor zeer vluchtige gehalogeneerde onzuiverheden wordt een regeneratief adsorptiesysteem toegepast. Verontreinigingen zoals waterstof H2S, vluchtige organische stoffen (VOC), stikstof en siloxanen worden geëlimineerd met behulp van actieve koolfilters – met voortdurende bewaking om de filtervervanging te optimaliseren. Na de behandeling wordt het gas met behulp van zeer energiezuinige schroefcompressoren gecomprimeerd tot de benodigde druk voor membraanopwaardering, vervolgens gekoeld om het resterende vocht te verwijderen en opnieuw verwarmd voordat het de membranen ingaat.

Nabehandeling

Ons nabehandelingsproces analyseert geproduceerd biomethaan aan de hand van specificaties. Een deel van de nabehandeling kan bestaan uit het infuseren van het gas met TetraHydroThiofeen (THT) voor odorisatie vóór netinjectie of CNG-opslag. Deze fase beschikt ook over geoptimaliseerde warmteterugwinning, waarbij warmte efficiënt wordt teruggewonnen uit het proces. Het systeem is ontworpen voor minimaal elektriciteitsgebruik en wint bijna alle verbruikte elektriciteit terug als warmte, waardoor er geen elektriciteit wordt verspild en het energieverbruik van de faciliteit aanzienlijk wordt verlaagd. Voortdurende bewaking en actieve aanpassing van de stroom en kwaliteit van het biomethaan zorgen voor een stabiele kwaliteit van het productgas.