Bright Renewables - Remote Service - Control Room

Handel in hernieuwbaar gas

Stroomlijnen en verbeteren van de afname van je biomethaan, bio-LNG en bio-CO2, bieden uitgebreide ondersteuning bij de handel in hernieuwbaar gas en certificering.
Bright Renewables - Biogas Upgrading - CO2 Liquefaction - Project Tilburg Netherlands

Ondersteuning voor certificering en gasafname

Op de steeds meer vrijwillige koolstofmarkten moeten producenten van hernieuwbaar gas hun product zelf certificeren en op de markt brengen. Toegang tot wetgeving, marktinzichten en mogelijke kopers kan een uitdaging zijn voor kleine producenten. Bright Renewables biedt daarom haar expertise en netwerk als biobrandstofproducent aan om haar klanten te ondersteunen in het proces van certificering en gasafname.

Ondersteuning voor duurzaamheidscertificering

  • Hulp bij het verkrijgen van een duurzaamheidserkenning zoals ISSC-certificering (noodzakelijk voor de afname van biomethaan en bio-LNG)
  • Assistentie bij de jaarlijkse verlengingsaudit van ISCC-erkenning
  • Assistentie bij het opstellen van maandelijkse duurzaamheidsclaims (noodzakelijk voor ISCC en biomethaan en bio-LNG afname)
  • Begeleiding bij het opstellen van CO2-reductieberekeningen (noodzakelijk voor ISCC en biomethaan en bio-LNG afname)
  • Assistentie bij certificering en verkoop van vloeibare CO2
  • Advies op het gebied van co-product selectie (van duurzaamheidscertificering en biomethaan en bio-LNG prijs)
  • Advies op het gebied van grondstoffen en systeemconfiguratie voor optimale valorisatie van biomethaan en LNG (laagst mogelijke CO2-voetafdruk).
Bright Renewables - Biogas Upgrading As A Service - Project Enschede Grolsch Netherlands

CI Score berekeningen

Een belangrijke factor voor de waarde van biomethaan en bio-LNG is de koolstofintensiteit (CI). Een betere CI-score betekent een hogere prijs voor het geproduceerde hernieuwbare gas. Op basis van de CI-score wordt de prijs voor de groene waarde van geproduceerd biomethaan en bio-LNG bepaald.

Om de CI-score te berekenen, voeren we een levenscyclusanalyse uit van het proces en de technologie die betrokken zijn bij de productie van biomethaan en/of bio-LNG. Deze bepaling wordt uitgevoerd op basis van een gedetailleerde analyse van uw projectspecificaties. We geven ook advies over technologieselectie en procesconfiguratie om de koolstofintensiteit te verbeteren en zo de inkomsten te verhogen.

Maak gebruik van Bright's netwerk

Omdat we biobrandstoffen produceren uit onze eigen bio-energiecentrales, zoekt Bright voortdurend naar optimale afnamemogelijkheden en streven we naar een maximale waarde van biomethaan, bio-LNG en bio-CO2. Hierdoor hebben we een robuust netwerk opgebouwd. Onze afnameondersteuning kan worden aangeboden in heel Europa en de Verenigde Staten.

Bright Renewables CarboPac-L Grand - Biogas Upgrading - CO2 Liquefaction - Project Tilburg Netherlands

Gasafnamediensten

Gasafnameovereenkomsten vormen een langetermijngarantie voor de financierbaarheid van projecten. We bieden een uitgebreide service voor de handel in hernieuwbaar gas, inclusief de afname van biomethaan en CO2, naast onze geavanceerde technologieportfolio. Als technologieleverancier en operator kunnen we zowel voor onszelf als voor onze klanten optimale prestaties en investeringsrendementen garanderen. Onze installaties met duurzaamheidscertificaat bieden toegang tot hoogwaardige markten.