Bright Renewables - Biogas Upgrading - Membrane technology

Biogas opwerken met membranen

Biogaszuivering met membraantechnologie - de hoogst mogelijke methaanopbrengst bereiken via membranen met een hoge scheidingsefficiëntie.
Bright Renewables - Biogas Upgrading - Membrane technology

Technologie upgraden

De kern van ons biogasopwaarderingssysteem wordt gevormd door membraantechnologie. Naast biogas opwaardering kan Bright ook technologie leveren voor het opwaarderen van stortgas. Biogas opwaardering maakt gebruik van membraantechnologie, terwijl stortgas opwaardering gebruik maakt van membraantechnologie in combinatie met PSA-technologie. Alle opwaarderingssystemen hebben baat bij de toevoeging van een CO2-vloeibaarheidstechnologie. Dit verbetert de CO2-terugwinning, waardoor de koolstofintensiteitsscore (CI) verder verbetert.

Processtappen

Hoe werkt het?

  1. Koeling. Het biogas komt eerst in het voorbehandelingssysteem waar vocht (biogaskoeling) en verontreinigingen, zoals H2S, worden uitgefilterd.
  2. Filtratie. In de filtratiestap wordt het gas gefilterd. Dit gebeurt in de drie filters die gevuld zijn met actieve kool. Twee van deze vaten bevatten actieve kool voor de verwijdering van het giftige waterstofsulfide (H2S). Het andere vat verwijdert vluchtige organische stoffen (VOC’s).
  3. Compressie. Daarna wordt het gas samengeperst om de vereiste druk te bereiken voordat het het membraansysteem ingaat. De warmte van het drogen van het biogas, van de compressor en van het koelen kan worden teruggewonnen.
  4. 3-traps membraanscheiding. De resterende gassen na de voorbehandeling omvatten CH4 en CO2. Het samengeperste gasmengsel stroomt door het 3-traps membraansysteem waar de CO2 en CH4 worden gescheiden. De CO2 uit dit scheidingsproces kan worden teruggewonnen en vloeibaar worden gemaakt.
  5. Nabehandeling. In het nabehandelingssysteem wordt het geproduceerde biomethaan geanalyseerd en gecontroleerd of aan alle specificaties wordt voldaan. Ook wordt TetraHydroThiophen (THT) toegevoegd dat het biomethaan een geurstof geeft.
Bright Renewables Purepac Compact - Biogas Upgrading - Project SintOedenrode Netherlands

Opwaarderingstechnologie voor biogas

Na de gasbehandeling bestaat het schone biogas voornamelijk uit CH4 (methaan) en CO2 (kooldioxide). Het gas stroomt door de 3-traps membraantechnologie waar de CO2 van het methaan wordt gescheiden. De CO2-stroom kan worden teruggewonnen en vloeibaar gemaakt met onze CO2 liquefactie technologie. Voor de scheiding van kooldioxide uit biogas gebruikt Bright membranen met de hoogste selectiviteit die op de markt verkrijgbaar is – omdat ze CO2 efficiënter en sneller doorlaten dan methaan. Membranen met een hoge scheidingsefficiëntie maken het mogelijk de opbrengst van hernieuwbaar aardgas te maximaliseren. Afhankelijk van het elektriciteitsnet of de eisen van de gebruiker kan het gas worden gezuiverd tot de gewenste methaanconcentratie.

Bright Renewables - Biogas Upgrading - Membrane technology

Membraantechnologie

De scheiding tussen het biogas en de chemicaliën wordt vergemakkelijkt door een drietraps membraanopstelling. In de eerste fase vindt de grootste scheiding plaats tussen de CO2 en het ruwe biogas. In de tweede membraanfase bereikt het RNG de gewenste zuiverheid. In de derde fase wordt maximaal methaan teruggewonnen. Door dit gepatenteerde ontwerp wordt het gas van de eerste en tweede trap gerecirculeerd om de hoogste efficiëntie en minimaal methaanverlies (≤ 0,5%) te verkrijgen. Dit is een aanzienlijk lagere methaanslipwaarde in vergelijking met andere biogaszuiveringstechnologieën.

Eindproduct
Biomethaan / RNG (netinjectie)
Bio-CO2 (CO2-liquefactie
Bio-CNG (virtuele pijpleiding)
Bio-LNG
Kenmerken
Capaciteit biogasstroom
Technologie
Efficiëntie
Methaan slip
Methaanslip met CO2-liquefactie
Elektrisch verbruik
PurePac Compact
100-750 Nm3/hr (62 - 467 SCFM)
Membraanscheiding
≥ 99.5%
≤ 0.5%
≤ 0.1%
0.26 kWh/Nm3 ruw biogas
Bright Renewables - Biogas Upgrading - Gas treatment skid

Stortgas opwaarderen

Om stortplaatsgas op te waarderen, gebruiken we een combinatie van technologieën. De Bright-technologie integreert een drietraps membraanopwaarderingssysteem met een VPSA-proces (Vacuum Pressure Swing Adsorption) om methaan efficiënt te scheiden van stortgas. De VPSA-techniek verbetert de gasscheiding door adsorptie, waarbij desorptie en spoeling plaatsvinden bij lage druk voor een effectieve regeneratie van het adsorptiebed.

Bright Renewables - Carbon Capture Technology

PSA-technologie

Dit proces wordt continu uitgevoerd in meerdere parallelle vaten, waardoor een hoogzuiver gas wordt geproduceerd met minimale emissies. Het stikstofrijke spoelgas wordt veilig behandeld in een thermisch onzuiveringssysteem. Deze combinatie zorgt voor een zeer efficiënte en milieuvriendelijke oplossing voor de productie van biomethaan.

Biogas opwaarderen: hoe werkt het?

Thumbnail - Bright Renewables - biogas upgrading - membrane technology