WZBOGACANIE BIOGAZU DO BIOMETANU

Bright Biomethane oferuje sprawdzony system wzbogacania biogazu do gazu bogatego w metan, znanego również pod nazwą biometanu. Poprzez zastosowanie wysokowydajnych membran oddzielanie metanu od biogazu pozwala na osiągnięcie wydajności na poziomie ponad 99,5% i uzyskanie biometanu nadającego się do wtłoczenia do krajowej sieci gazowej lub sprężenia do CNG. Dowiedz się więcej na temat tej technologii.

Standardowy przepływ dostępnych systemów marki Bright Biomethane wynosi od 40 Nm3/h do 5000 Nm3/h. Inny przepływ jest dostępny na żądanie. Dzięki temu Bright Biomethane jest jednym z niewielu dostawców mogących dostarczać instalacje do wzbogacania biogazu w pełnym zakresie rozmiarów.