Technologia wzbogacania biogazu

TECHNOLOGIA WZBOGACANIA BIOGAZU

Bright Renewables wykorzystuje sprawdzoną technologię membranową, która umożliwia osiąganie dostępności operacyjnej na poziomie ponad 97%. Jak to działa? W instalacji membranowej gaz jest oddzielany za pomocą wymuszonej różnicy ciśnień nad membraną. Dwa strumienie gazu zostają uzyskane z instalacji – wyprodukowany gaz o wysokiej zawartości metanu i gaz bogaty w CO2. Użycie membran o dużej skuteczności oddzielania zapewnia jak najwyższy uzysk metanu. W zależności od sieci gazowej i wymagań użytkownika gaz może zostać wzbogacony do żądanego stężenia metanu.

Przeczytaj tutaj o naszej technologii odzyskiwania CO2.

Proces Bright Renewables

1
2
3
1

Wyprodukowany gaz bogaty w metan może zostać wykorzystany do różnych celów. Jedną z możliwości jest użycie go jako paliwa transportowego (CNG) do samochodów.

2

Inne rozwiązanie to wtłoczenie uzyskanego gazu do sieci gazu ziemnego

3

Dwutlenek węgla, który jest usuwany z biogazu, może zostać odzyskany i skroplony w celu stworzenia dodatkowego źródła dochodu dla właściciela zakładu.

  • Obróbka wstępna biogazu

    Przed usunięciem CO2 konieczne jest osuszenie biogazu oraz pozbycie się siarkowodoru (H2S) i innych zanieczyszczeń, które mogą uszkodzić membrany lub które muszą zostać wyeliminowane, aby osiągnąć zgodność ze specyfikacją sieci gazowej lub innego konkretnego zastosowania. Siarkowodór i inne zanieczyszczenia zostają usunięte z biogazu przy użyciu podwójnego filtra z węglem aktywnym. Wodę usuwa się poprzez schłodzenie biogazu do około 5°C za pomocą agregatu chłodniczego.

  • Sprężanie i odzyskiwanie ciepła

    Po obróbce wstępnej biogazu zostaje on sprężony do wymaganego ciśnienia w celu wzbogacania przez membrany. Ciepło płynące z osuszania biogazu, z kompresora i z chłodzenia gazu po sprężaniu może zostać odzyskane za pomocą opatentowanego systemu odzyskiwania ciepła. To rozwiązanie umożliwia odzyskanie optymalnej ilości ciepła, więc wymagana jest mniejsza ilość energii.

  • Oddzielanie przez trzystopniowy układ membran

    Do oddzielania dwutlenku węgla Bright Biomethane wykorzystuje membrany o najwyższej selektywności dostępnej na rynku. Przepuszczają one CO2 swobodniej i szybciej niż metan. Moduły membranowe systemu są ułożone w układzie trzystopniowym. W tym opatentowanym projekcie permeat z różnych stopni układu krąży ponownie, aby uzyskać jak najwyższą wydajność (> 99,5%) oraz jak najniższą stratę metanu (< 0,5%). To znacznie niższy poziom pozostałości metanu niż w przypadku wielu innych technologii.

Projekty

Czy chciałbyś otrzymać więcej informacji o naszych systemach biometanu lub naszej technologii? Nie wahaj się z nami skontaktować!

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.