O nas

ŚWIETNY POMYSŁ NA IDEALNĄ BIOGAZOWNIĘ.

Bright Renewables dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu oferuje wsparcie na wszystkich etapach procesu, począwszy od projektu po oddanie do użytku i ostateczną akceptację. Inteligentny projekt w połączeniu z komponentami wysokiej jakości gwarantują dużą dyspozycyjność systemu i niskie koszty konserwacji. W związku z tym, że system zostaje zainstalowany na miejscu przeznaczenia po całkowitym przetestowaniu, oddanie od użytku odbywa się sprawnie. System działa w pełni automatycznie, a zaawansowane układy sterowania umożliwiają szybką reakcję na wahania w dostarczaniu biogazu. Dzięki zdalnemu monitorowaniu i zindywidualizowanym umowom o serwisowanie i konserwację wydajność obsługi może zostać dodatkowo zoptymalizowana.

HoSt – główny dostawca systemów bioenergetycznych, powierzył działalność w zakresie wzbogacania biogazu firmie Bright Renewables, aby zapewnić klientom jak najlepsze wsparcie.

DLACZEGO?

Dzięki Bright chcemy przyczynić się do lepszego wykorzystania i konwersji biogazu w sektorze fermentacyjnym i przemysłowym. Dzięki silnemu naciskowi na badania i rozwój technologii do praktycznych zastosowań, znajdujemy odpowiednie rozwiązania w celu zwiększenia zrównoważonego rozwoju na rynku energii odnawialnej. Wierzymy, że dzięki naszym usługom i produktom gaz może być stosowany w najbardziej zrównoważony sposób:

Zrównoważony ekonomicznie: Najwyższa wartość w długim okresie
Zrównoważony ekologicznie: najniższa intensywność emisji dwutlenku węgla
Zrównoważony rozwój społeczny: mniejsza zależność od geopolityki i większe możliwości zatrudnienia

JAK?

Poprzez oferowanie technologii i produktów mających na celu przekształcenie biogazu w wartościowe i zrównoważone produkty. Dzięki ofercie rozwiązań, takich jak nasz sprawdzony serwis i wsparcie, możemy pomóc naszym klientom w realizacji tych trzech filarów zrównoważonego rozwoju.

CO?

Budujemy, zarządzamy, finansujemy i rozwijamy instalacje do przetwarzania biogazu. Przetwarzamy niskoprocentowy biogaz w wysokoprocentowy gaz zielony, bio-CNG, bio-LNG i płynny CO2. Bioenergia stanowi znaczną część koszyka energii odnawialnej w Unii Europejskiej i będzie go nadal stanowić w przyszłości. Bright Renewables ma wizję przyczynienia się do osiągnięcia tego celu poprzez dostarczanie odpowiednich systemów przetwarzania biogazu określonych dla każdego klienta na całym świecie.

PROJEKTY

Czy chciałbyś otrzymać więcej informacji o naszych systemach biometanu lub naszej technologii? Nie wahaj się z nami skontaktować!

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.