CARBON CAPTURE / KOOLSTOFAFVANG UIT ROOKGASSEN

Met de modulaire en compacte carbon capture technologie van Bright wordt CO2 uit verbrandingsgassen afgevangen en omgezet in vloeibare of gasvormige CO2. Hierdoor kunnen biomassagestookte warmtekrachtinstallaties hun CO2-uitstoot verminderen, wat resulteert in koolstofneutrale of koolstofnegatieve energieproductie.

De Bright carbon capture technologie kenmerkt zich door de modulaire aanpak die het mogelijk maakt een kosteneffectieve oplossing te bieden en tegelijkertijd flexibel in te spelen op project specifieke omstandigheden. De modulaire en compacte gecontaineriseerde koolstofafvanginstallaties zijn beschikbaar in het bereik van 800 – 8.000 kg/uur (ketelinstallaties van 2-20 MWt) en kunnen ofwel de CO2 in gasvorm leveren, ofwel worden gecombineerd met een intern ontwikkeld CO2-vervloeiingssysteem om vloeibare CO2 te leveren.

Waarom carbon capture technologie?

Koolstofafvangtechnologie (ook wel CO2-afvangtechnologie genoemd) is de perfecte oplossing als het gaat om het bieden van circulariteit, het vervullen van duurzaamheidsambities, het creëren van extra inkomsten en het produceren van een duurzaam product. Dit duurzame product, de CO2 van afvalgestookte of biomassaketels, is een noodzaak in vele industrieën, zoals de glastuinbouw en de voedingsindustrie.

Ondernemende tuinders die op duurzame wijze in hun warmtebehoefte willen voorzien, kunnen gebruik maken van deze technologie om de koolstof van de rookgassen af te vangen, waardoor de kassen op duurzame wijze van CO2 worden voorzien om gewassen te telen. Voor glastuinders met een eigen biomassa-gestookte ketelinstallatie betekent de toevoeging van Carbon Capture technologie volledige circulariteit. Afgevangen koolstof is een extra inkomen, vooral in de maanden waarin de vraag naar warmte laag is, daarnaast vermindert de lokale productie van CO2 de transportafstanden en dus de kosten van de CO2.

Voor elk verbrandingsproces

Onze carbon capturetechnologie is speciaal ontworpen voor elk verbrandingsproces waarbij rookgassen vrijkomen. Of u nu een glastuinder bent of betrokken bij industriële activiteiten, dit systeem kan naadloos worden geïntegreerd voor het afvangen van CO2 uit rookgassen. Voor degenen die ketelinstallaties gebruiken die op biomassa werken, biedt dit koolstofafvangsysteem een complete circulaire oplossing. Het maakt niet alleen de levering van duurzame CO2 voor verschillende toepassingen mogelijk, maar biedt ook het potentieel voor extra inkomsten en kostenbesparingen door de CO2 -transportafstanden te verkleinen. Ons streven naar innovatie zorgt ervoor dat deze technologie een praktische en economisch haalbare benadering van milieuverantwoordelijkheid biedt.

Afvangen van koolstof (CO2) uit rookgassen

Bright biedt modulaire systemen met aminetechnologie om CO2 af te vangen. Het eerste project van Bright op dit gebied dateert van 2001. De ervaring die in de jaren daarna is opgedaan, stelt ons in staat de technologie op een flexibele manier toe te passen. Bright kan ondersteuning bieden tijdens alle processtappen, van de techniek tot de inbedrijfstelling en de eindacceptatie. Het slimme ontwerp in combinatie met hoogwaardige componenten garanderen een hoge beschikbaarheid van het systeem en lage onderhoudskosten.

Bright CO2-afvang, als onderdeel van de Bright Renewables groep, is toegewijd aan het brengen van oplossingen om de duurzame energiemarkt te verduurzamen en de energietransitie te versnellen. Dit wordt bereikt door het aanbieden van diensten en producten, met een sterke focus op onderzoek en ontwikkeling, waarmee processen op de meest duurzame wijze kunnen worden geoptimaliseerd. Bright’s sterke en snelle groei, innovatieve technologieën en wereldwijde referenties, zorgen voor een goede dekking van oplossingen en 24/7 service en onderhoud.

Het product- en technologieportfolio van Bright omvat gestandaardiseerde gecontaineriseerde biogasopwerkers voor het produceren van biomethaan, CO2-afvangtechnologie en het vloeibaar maken van CO2, virtuele pijpleidingen, serviceondersteuning en voorspellend onderhoud, en bio-CNG- en bio-LNG-toepassingen.