Bright Renewables - Compressed Natural Gas Project - Dispenser - Youghal Ireland

Bio-CNG i wirtualny rurociąg

Technologia Bio-CNG i wirtualnego rurociągu pozwala na łatwy transport na duże odległości za pomocą wirtualnego rurociągu. BioCNG jest generowany poprzez sprężanie biometanu / RNG.
Bright Renewables - Compressed Natural Gas Project - Compressor - Houfalize Belgium

Technologia Bio-CNG

Przekształcanie odnawialnego gazu ziemnego w biokompresowany gaz ziemny (bio-CNG) ułatwia transport paliw gazowych na duże odległości. Zwiększona gęstość bio-CNG pozwala na wydajne przemieszczanie się między lokalizacjami. Bio-CNG jest wytwarzany poprzez sprężanie biometanu za pomocą sprężarki międzystopniowej. Technologia ta charakteryzuje się kompaktową konstrukcją i jest strategicznie umieszczona za jednostką uszlachetniania biogazu, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni.

Cechy

  • Wirtualny rurociąg i łatwy transport
  • Kontenerowa i kompaktowa konstrukcja
  • Poprawa wyniku intensywności emisji dwutlenku węgla (CI)
  • Sprężarka międzystopniowa
  • Zminimalizowane koszty eksploatacji i konserwacji
  • Zminimalizowane wibracje
Bright Renewables - Compressed Natural Gas Project - Virtual Pipeline - Michigan USA
Bright Renewables - Biogas Upgrading - Bio-CNG - Compressed Natural Gas - CNG Station - Project Houfalize Belgium

Sprężarka Bio-CNG

Technologia ta spręża biometan / RNG do 250 barów, aby zwiększyć gęstość energii. Proces przeprowadzany etapami w celu zwiększenia wydajności energetycznej. Poprzez wiele etapów sprężania, biometan jest efektywnie sprężany. Po sprężeniu, bio-CNG jest ładowany do kaskad w celu transportu i dystrybucji na stacje benzynowe lub do użytku wewnętrznego. Technologia ta obejmuje system chłodzenia w celu optymalizacji zużycia energii. Konwersja odnawialnego gazu ziemnego na bio-CNG nie tylko zmniejsza wpływ na środowisko, ale także zwiększa opłacalność ekonomiczną, szczególnie w regionach poza siecią, gdzie produkcja bio-CNG okazuje się niezbędna.