Bright-Renewables-CO2-Liquefaction-Wabico-NL

Technologia

Własne technologie uszlachetniania biogazu, skraplania CO2, bio-LNG, bio-CNG i wychwytywania dwutlenku węgla. Dzięki naszym technologiom Bright wspomaga dekarbonizację i odzyskiwanie wysokiej jakości produktów końcowych na całym świecie.