Bright Renewables - Biogas Upgrading - Bio-CNG - Project Michigan USA

Systemy BioCNG: PurePac-CNG

Nasz system bio-CNG jest rozwiązaniem wirtualnego rurociągu i ratunkiem dla wdrożenia i rozwoju biometanu, gdy nie ma infrastruktury sieci gazowej.
Bright Renewables - Compressed Natural Gas Project - Compressor - Houfalize Belgium

Biometan do bioCNG

Produkcja odnawialnego gazu ziemnego lub biometanu może odbywać się nawet w zakładach produkcyjnych, w których nie jest dostępna infrastruktura gazociągów lub sieci gazowych. Nasz PurePac-CNG jest idealnym rozwiązaniem dla takich zakładów produkcyjnych, ponieważ wytwarzany biometan jest sprężany do postaci zrównoważonego sprężonego gazu ziemnego. Nadaje się do transportu do punktu wejścia do sieci lub stacji paliw gazowych. Więcej informacji na temat naszej technologii wirtualnych rurociągów.

Nasz asortyment produktów

PurePac-CNG Mini

System na małą skalę umożliwiający płynną integrację z istniejącymi operacjami, zapewniający opłacalne rozwiązanie do produkcji bio-CNG.

PurePac-CNG Compact

Kompaktowy system jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność w zakresie energii odnawialnej o wydajny system bio-CNG.

PurePac-CNG Medium

Średniej wielkości system wyposażony w zaawansowaną technologię zapewniającą wysokowydajną produkcję bioCNG, niezawodność operacyjną i zrównoważony rozwój.

PurePac-CNG Grand

Dzięki solidnej konstrukcji i zaawansowanej technologii, instalacja umożliwia produkcję bio-CNG na dużą skalę. Idealne rozwiązanie dla dużych firm.

Jak to działa?

Virtual Pipeline - Bright Renewables - BioCNG technology
Bright Renewables - Biogas Upgrading - Bio-CNG - Project Michigan USA

Wszechstronność produkcji Bio-CNG

Produkcja bio-CNG oferuje atrakcyjne rozwiązanie, szczególnie odpowiednie dla lokalizacji poza siecią, w których nie ma infrastruktury gazociągowej lub sieci gazowej. Lokalna produkcja bio-CNG do wykorzystania jako paliwo transportowe lub samochodowe zmniejsza zależność od importowanych paliw. Co więcej, bio-CNG płynnie integruje się z istniejącymi systemami gazu ziemnego i pojazdami, podkreślając jego zdolność adaptacji. Jego zastosowanie obejmuje wiele sektorów, takich jak transport, ogrzewanie przemysłowe, wytwarzanie energii, a nawet jako paliwo do gotowania, co pokazuje jego szeroką wszechstronność i użyteczność w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb energetycznych.