Odnawialne systemy gazowe

Kompletny zestaw systemów gazu odnawialnego, w tym systemy uszlachetniania biogazu, systemy skraplania CO2, systemy skraplania biometanu do produkcji bioLNG i systemy bioCNG. Własny serwis i konserwacja dla wszystkich technologii dostępnych w ramach jednej umowy.
Operacyjne w
0 tygodnie
Serwis i konserwacja
0 7
Dostępność operacyjna
0 %
Odzyskiwanie metanu
0 %

Nasze systemy gazu odnawialnego

Nasz system uszlachetniania biogazu stanowi optymalne ulepszenie dla biogazowni, oferując wzrost funkcjonalności i wydajności. Podobnie, nasze systemy skraplania CO2, bio-LNG i bio-CNG zostały zaprojektowane jako doskonałe dodatki do systemów uszlachetniania biogazu, jeszcze bardziej maksymalizując potencjał i zrównoważony rozwój projektów biogazowych. Razem technologie te zapewniają kompleksowe rozwiązanie, podnosząc wartość i korzyści środowiskowe płynące z produkcji biogazu. Oprócz naszych systemów gazu odnawialnego oferujemy również wychwytywanie dwutlenku węgla.

CarboPac-L - CO2 Liquefaction CarboPac-L - CO2 Liquefaction

CarboPac-L - skraplanie CO2

Systemy skraplania CO2 do odzyskiwania CO2 z procesu, produkcji płynnego bio-CO2 o jakości spożywczej i poprawy wyniku intensywności emisji dwutlenku węgla (CI). Kompatybilny z urządzeniami do wzbogacania biogazu i systemami wychwytywania dwutlenku węgla.

Produkty końcowe

Nasz kompletny zestaw systemów gazu odnawialnego może produkować biometan do wtrysku gazu do sieci, bioLNG i bioCNG, jednocześnie wychwytując CO2 z procesu uszlachetniania biogazu w celu skroplenia do bioCO2.

 • Biometan
  Bright Renewables PurePac Compact - Biogas Upgrading - Project Anger France
 • Bio-LNG
  Bright Renewables - Biogas Upgrading - Bio-LNG
 • Bio-CNG
  Bright Renewables - Biogas Upgrading - Bio-CNG - Project Michigan USA
 • Bio-CO2
  Bright Renewables - CO2 liquefaction - Project Heek DE
Bright Renewables - Biogas Upgrading - Membrane technology - Upgrading skid

Najlepsze wykorzystanie biogazu i gazu wysypiskowego

Dostarczamy kompleksowe portfolio systemów gazu odnawialnego, obejmujące uszlachetniacze biogazu, skraplacze CO2 oraz systemy do produkcji bioCNG i bioLNG. Nasze systemy PurePac wykorzystują technologię membranową do wydajnego uszlachetniania biogazu i gazu wysypiskowego, zaspokajając potrzeby instalacji o różnej wielkości i skutecznie produkując biometan, bioCNG i bioLNG. Integrując nasze systemy skraplania CO2 CarboPac-L z naszymi technologiami uszlachetniania biogazu i wychwytywania dwutlenku węgla, umożliwiamy produkcję CO2 o jakości spożywczej, otwierając dodatkowe źródła przychodów dla właścicieli zakładów.

Krótki czas realizacji i wysoka dostępność operacyjna

Dzięki standaryzacji procesów i wykorzystaniu naszego własnego zakładu produkcyjnego do prefabrykacji naszych systemów RNG, jesteśmy w stanie skrócić czas realizacji, uruchamiając projekty w zaledwie 30 tygodni. Zaprojektowane z myślą o kompatybilności zarówno z nowymi, jak i istniejącymi obiektami, nasze systemy są prefabrykowane, modułowe i charakteryzują się ponad 97% dostępnością operacyjną.