Bright Renewables - Biogas Upgrading - Bio-LNG

Bio-LNG: polerowanie i skraplanie

Technologia oczyszczania i skraplania biometanu pozwala każdemu producentowi biogazu czerpać zyski i rozszerzać swoją zrównoważoną działalność biznesową o produkcję bio-LNG.
Bright Renewables - Liquid Natural Gas - Project Wabico

Polerowanie biometanem

Wykorzystując nasze kompaktowe i modułowe systemy bio-LNG, każdy producent biogazu może czerpać zyski i rozszerzać swoją zrównoważoną działalność w zakresie odnawialnego gazu ziemnego (RNG). Po uszlachetnieniu biogazu, gaz składa się głównie z 98% metanu i mniej niż 2% CO2, azotu i tlenu resztkowego. Aby wytworzyć bio-LNG, CO2 musi zostać usunięty z RNG – co rozpoczyna się od polerowania biometanu. Proces ten wykorzystuje technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (TPSA), skutecznie redukując poziom dwutlenku węgla do mniej niż 50 części na milion (ppm).

Etapy procesu

Jak to działa?

  1. Skraplanie biometanu rozpoczyna się po uszlachetnieniu biogazu.
  2. Strumień RNG poddawany jest sprężaniu, a następnie polerowaniu przy użyciu technologii TPSA.
  3. Niezbędne chłodzenie jest zapewniane poprzez wiele cykli syntetycznego czynnika chłodniczego.
  4. Skraplanie biometanu odbywa się przy użyciu technologii Single Mixed Refrigerant (SMR).
  5. Bio-LNG jest przechowywany w temperaturach od -150 do -155 stopni Celsjusza.
  6. Po zmagazynowaniu, bio-LNG jest ładowany na ciężarówki w celu transportu do różnych punktów utylizacji.
Pojemność
Produkt końcowy
Dostępność
Czystość metanu
Zużycie energii elektrycznej
Technologia TPSA i SMR
LiquiPac Mini
5-7,5 tony dziennie
Skroplony biometan
> 97%
> 98%
0.7 kWh/kg LNG