Bright Renewables - Compressed Natural Gas Project - Virtual Pipeline - Michigan USA

Instalacja Bio-CNG w Michigan, USA

Ten projekt bio-CNG, zlokalizowany w Michigan w USA, składa się z systemu uszlachetniania biogazu obejmującego technologię CNG. Wyprodukowany bio-CNG jest dystrybuowany za pomocą wirtualnego rurociągu.
Bright Renewables - Biogas Upgrading - Bio-CNG - Project Michigan USA

Bio-CNG z wirtualnym rurociągiem

Oprócz technologii bioCNG klient wykorzystuje technologię wirtualnych rurociągów, która umożliwia łatwy transport do punktu wtrysku gazu (stacja tankowania CNG). Technologia CNG jest włączona do systemu uszlachetniania biogazu w celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni. Bio-CNG jest wytwarzany za pomocą sprężarki, która zwiększa ciśnienie biometanu do 3600 psi. Po sprężeniu bio-CNG jest przechowywany w przyczepach rurowych. Przyczepy te są napełniane za pomocą dozowników.

Transport Bio-CNG

Produkowany Bio-CNG
0 mln SCFM / rok
Wydajność
0 %

Projekt bio-CNG, zlokalizowany w Michigan w USA, składa się z systemu uszlachetniania biogazu obejmującego technologię CNG. Wyprodukowany bio-CNG jest transportowany do punktu sieci poprzez wirtualny rurociąg.

Bright Renewables - Biogas Upgrading - Bio-CNG - Project Michigan USA
Produkowany Bio-CNG
0 mln SCFM / rok
Wydajność
0 %

Aspekty techniczne

Typ
Wydajność biogazu
Wydajność Bio-CNG
Stężenie metanu w biogazie
Stężenie metanu w biometanie
Wydajność
Specyfikacje
PurePac-CNG Compact
350 SCFM (567 Nm3/godz.) biogaz
205 SCFM (460 Nm3/godz.) bio-CNG
57%
97%
99.5%

Najważniejsze informacje o projekcie

  • Wbudowany system odzyskiwania ciepła
  • Wirtualny rurociąg i łatwy transport
  • Kontenerowa i kompaktowa konstrukcja
Bright Renewables - Biogas Upgrading - Bio-CNG - Project Michigan USA