Rozpoczęto produkcję biometanu w zakładzie modernizacji biogazu w Vry, Francja [copy]

Po udanym uruchomieniu, instalacja do uszlachetniania biogazu w Vry w północno-wschodniej Francji jest obecnie gotowa do pracy i dostarcza biometan w 97% bezpośrednio do francuskiej sieci gazowej. Sieć gazowa we Francji staje się coraz bardziej ekologiczna dzięki systemom uszlachetniania biogazu Bright Biomethane.

Bright Biomethane zasilał instalację do wzbogacania biogazu w wysokometanowy gaz odnawialny odpowiedni dla istniejącej sieci gazowej. Bright dostarczył również pompę ciepła do efektywnego odzysku ciepła. Odzyskane ciepło jest wykorzystywane do procesów w istniejącej biogazowni. Bright może dostarczyć dowolne dodatkowe komponenty zgodnie z życzeniem klienta w celu realizacji projektów o wysokiej jakości i efektywności energetycznej.

Biometan: odnawialny gaz ziemny

Biometan jest również znany jako odnawialny gaz ziemny. Ten system PurePac Medium wykorzystuje technologię membranową do oddzielania metanu z dwutlenku węgla w celu produkcji biometanu z gazu odnawialnego.

Instalacja o wydajności 340 Nm3 biometanu na godzinę i 2,95 mln Nm3 biometanu rocznie zaopatruje około 2000 francuskich gospodarstw domowych w energię i ciepło z biometanu przez cały rok.