Ukończono
Rozpoczęcie budowyKwiecień 2018
Natężenie przepływu214 Nm³ / h biogazu
150 Nm³ / h biometanu
Gaz będący produktem koncentracji metanu95%
Wydajność99,5%

Vila-Sana, Hiszpania

W hiszpańskiej wiosce 'Vila-Sana’ biogaz produkowany na fermie świń 'Porgaporcs’ jest przetwarzany na biometan w systemie Bright Biomethane. Ten biometan jest kompresowany i używany jako paliwo do pojazdów, bio-CNG, na potrzeby projektu demonstracyjnego. W przyszłości biometan zostanie prawdopodobnie wtłoczony do hiszpańskiej krajowej sieci dystrybucji gazu. Ta instalacja do uszlachetniania biogazu ma przepustowość 214 Nm3 / godz. Biogazu wchodzącego, a projekt jest prowadzony przez firmę Gas Natural Fenosa (GNF) w ramach ich udziału w projekcie LIFE + Metamorphosis, finansowanym przez UE projekcie, którego celem jest odzysk energii z organicznej substancji stałej. odpady zarówno ze źródeł komunalnych, jak i rolno-przemysłowych i rolniczych w celu uzyskania alternatywnych i zrównoważonych paliw.