Ukończono
Rozruch / oddanie do eksploatacjiMaj 2020
Natężenie przepływu350 SCFM biogazu (567 Nm³ / h surowego biogazu)
216 SCFM RNG (460 Nm³ / h biometanu)
Stężenie metanu w surowym biogazie50 – 65%
Stężenie metanu w wyprodukowanym gazie97%

Wydajność> 99%
Typ instalacjiPurePac Medium

Dane, Wisconsin (Stany Zjednoczone)

Dostawa systemów RNG jest częścią dużego projektu modernizacji prowadzonego przez partnera Martin Energy Group, który obejmuje remont pięciu istniejących komór fermentacyjnych i zastąpienie CHP technologią RNG firmy Bright.

System ten będzie wytwarzał 216 SCFM odnawialnego gazu ziemnego (460 Nm3 / godz. Biometanu) z biogazu 350 SCFM (567 Nm3 / godz.), Ale w przyszłości może zostać rozbudowany w celu produkcji większej ilości biometanu.

Wyprodukowany biometan jest zarówno bezpośrednio wtłaczany do krajowej sieci energetycznej, jak i transportowany wirtualnym rurociągiem. Ta technologia wirtualnego rurociągu pozwala na sprężanie i transportowanie gazu w jednostce mobilnej do punktu wtrysku gazu (stacja tankowania CNG / LNG) i dostarczanie go pod odpowiednim ciśnieniem.

Oprócz produkcji biometanu, system można również rozszerzyć o system skraplania Bright CO to w celu odzyskania i skroplenia CO₂.