Ukończono
Rozpoczęcie budowyPaździernik 2012
Rozruch / oddanie do użytkuListopad 2013
Natężenie przepływuBiogaz: 40 Nm³/h
Biometan: 20 Nm³/h
Stężenie metanu w surowym biogazie55%
Stężenie metanu w wyprodukowanym gazieDo 97%
Wydajność> 99%
Opis• Małowymiarowa instalacja do wzbogacania biogazu.
• Położenie w kontenerze 20-stopowym.
• Wtłaczanie wzbogaconego biogazu do sieci gazowej.
Typ Instalacja PurePac Mini

Assen, Holandia

Firma Bright Biomethane zbudowała w Assen instalację do wzbogacania biogazu do gazu bogatego w metan, który może zostać wtłoczony do sieci gazowej. Instalacja umożliwia oddzielenie metanu od dwutlenku węgla z bardzo dużą wydajnością i do bardzo wysokiego stężenia metanu.

W ramach tego projektu została umieszczona małowymiarowa instalacja do wzbogacania biogazu pochodzącego z oczyszczalni ścieków do jakości gazu ziemnego. Wzbogacony biogaz jest wtłaczany do krajowej sieci gazowej. Przepływ instalacji wynosi 40 Nm³/h biogazu wzbogacanego do metanu o natężeniu przepływu 20 Nm³/h. Cała instalacja wzbogacająca, która składa się z kompresora, membran, układu sterowniczego, systemu nawaniania i mechanizmu analizującego biogaz, została umieszczona w kontenerze 20-stopowym.