Voltooid
Opstart/ inbedrijfstellingMaart 2018
Capaciteit350 Nm³/u ruw biogas
215 Nm³/u groen gas
Methaanconcentratie in ruw biogas55%
Methaanconcentratie in productgas> 89% (Nederlands laag calorisch aardgas)
Efficiëntie99,5%

Vlaardingen, Nederland

Bright Biomethane heeft voor het ‘Hoogheemraadschap van Delfland‘, een van de 21 Nederlandse waterschappen, een biogasopwerkingsinstallatie gebouwd. De installatie bij rioolwaterzuivering ‘De Groote Lucht’ te Vlaardingen gaat ruim 1 miljoen Nm3 groen gas produceren en leveren aan het gasnet. De installatie is 17 mei 2018 officieel in gebruik genomen.