Voltooid
Opstart/ inbedrijfstellingMaart 2018
Capaciteit350 Nm³/u ruw biogas
215 Nm³/u groen gas
Methaanconcentratie in ruw biogas55%
Methaanconcentratie in productgas> 89% (Nederlands laag calorisch aardgas)
Efficiëntie99,5%

Vlaardingen, Nederland

Bright Biomethane heeft voor het ‘Hoogheemraadschap van Delfland‘, een van de 21 Nederlandse waterschappen, een biogasopwerkingsinstallatie gebouwd. De installatie bij rioolwaterzuivering ‘De Groote Lucht’ te Vlaardingen gaat ruim 1 miljoen Nm3 groen gas produceren en leveren aan het gasnet. De installatie is 17 mei 2018 officieel in gebruik genomen.

Meer informatie

Meer informatie over onze biogasopwerkingstechnologie? Of te weten komen wat Bright Biomethane voor u kan doen? Neem contact via info@brightbiomethane.com of bel ons op +31 (0)53 – 460 90 88.