Voltooid
Opstart/ inbedrijfstellingJanuari 2017
Capaciteit280 Nm³/u ruw biogas
180 Nm³/u groen gas
Methaanconcentratie ruw biogas 50-55%
Methaanconcentratie productgas>89%
Efficiëntie99,5%

Jelsum, Nederland

In dit project heeft Bright Biomethane een biogasopwerkingssysteem gerealiseerd in Jelsum, waar biogas wordt omgezet in groen gas. De biogasinstallatie was oorspronkelijk gebouwd om elektriciteit te genereren uit mest en co-producten. Bright Biomethane heeft de installatie compleet vernieuwd met de laatste technologieën voor biogasopwerking. De oorspronkelijke warmtekrachtkoppeling (WKK) is vervangen door een Bright Biomethane opwerkingssysteem. Er wordt 180 Nm3/u groen gas geproduceerd uit 7.000 ton mest en 7.000 ton afvalproducten. Begin 2017 is het eerste groen gas uit deze installatie in het net geïnjecteerd. Er zal meer dan 1 miljoen Nm3 groen gas per jaar worden geproduceerd, wat gelijk is aan de gasconsumptie van 750 huishoudens.