Voltooid
Opstart/ inbedrijfstellingNovember 2016
Capaciteit1,000 Nm³/u ruw biogas
520 Nm³/u groen gas
Methaanconcentratie in ruw biogas 50-55%
Methaanconcentratie in productgas>97%
Efficiëntie99,9%
Capaciteit CO2-vervloeiing850 kg/u
CO2 zuiverheid>99.97% (voedselkwaliteit)

Hereford, Engeland

In Hereford, heeft Bright Biomethane een biogasopwerkingsinstallatie voor 1.000 Nm³/u biogas, in combinatie met een CO2-terugwinningssysteem voor 850 kg/u CO2. Dit project is uitgevoerd bij een grote AD-installatie die biogas produceert uit koemest, kippenmest, appelpulp en snijmaïs. Het biogas uit de AD-installatie wordt opgewerkt naar groen gas en wordt dan in het nationale net geïnjecteerd. Ongeveer 4 miljoen Nm³ groen gas wordt jaarlijks in het net geïnjecteerd, wat gelijk staat aan de gasconsumptie van ca. 2.500 huishoudens. Naast CH4 wordt in dit geïntegreerde systeem ook COteruggewonnen. Het CO2 van het proces wordt gekoeld en op druk gebracht om het vloeibaar te maken. Dit vervloeide CO2 kan daarna worden benut door industrieën als de glastuinbouw, slachterijen en voedsel- en drankenindustrie. Wanneer er geen CO2-productie nodig is, dan kan het terugwinningssysteem in stand-by modus worden gezet, waardoor er niet overbodig energie nodig is.