Voltooid
Opstart / inbedrijfstellingAugustus 2019
Capaciteit900 Nm³/u ruw biogas
600 Nm³/u groen gas
Methaanconcentratie in ruw biogas60%
Methaanconcentratie in product gas89% (Nederlands laagcalorisch gas, L-gas)

Efficiëntie99,5%
Type installatiePurePac Grand

Den Hoorn, Nederland

Bright Biomethane heeft een biogasopwerkingsinstallatie gebouwd bij de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van Nederland: AWZI Harnaschpolder van het Hoogheemraadschap van Delfland. 

Dit is de tweede installatie die Bright Biomethane levert aan dezelfde klant. Deze veelzijdige installatie maakt gebruik van een innovatief voorbehandelingssysteem, waardoor het geproduceerde biogas aan verschillende processen (het biogasopwerkingssysteem en de bestaande WKK en ketel) kan worden geleverd, zowel afzonderlijk van elkaar als tegelijkertijd.

Dankzij het Bright systeem wordt het biogas opgewaardeerd naar groen gas met een capaciteit van 800 Nm3/u. Het groen gas wordt vervolgens geïnjecteerd in het gasnet. In plaats van laagcalorisch groen gas (L-gas) kan in de nabije toekomst ook hoogcalorisch groen gas (H-gas) worden geproduceerd.