Nederland’s Grootste AWZI produceert nu groen gas met Bright Biomethane’s Systeem

De grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van Nederland, AWZI Harnaschpolder van het Waterschap Delfland in Den Hoorn, is begonnen met de productie van groen gas. Het Bright Biomethane biogasopwerkingssysteem heeft gisteren met succes het eerste groen gas ingevoed op het net van netbeheerder Westland Infra.

Deze veelzijdige installatie maakt gebruik van een innovatief voorbehandelingssysteem, waardoor de geproduceerde biogas aan verschillende processen (het biogasopwerkingssysteem en de bestaande WKK en ketel) kan worden geleverd, zowel afzonderlijk van elkaar als tegelijkertijd.

Dankzij het Bright systeem wordt het biogas opgewaardeerd naar groen gas met een capaciteit van 800 Nm3/u. Het groen gas wordt vervolgens ingevoed op het gasnet. In plaats van laagcalorisch groen gas (L-gas) kan in de nabije toekomst ook hoogcalorisch groen gas (H-gas) worden geproduceerd.

Energietransitie

Het Hoogheemraadschap van Delfland is één van de 21 waterschappen van Nederland en wil zo veel mogelijk duurzaam en circulair werken. De groen gas productie is een belangrijke stap voorwaarts in de energietransitie.