Bright Renewables

Meer en meer van de wereld wordt Bright | Biogas Upgrading is Booming

Steeds meer van de wereld wordt ‘Bright’. De productie van biomethaan is wereldwijd booming. Het opwaarderen van biogas met behulp van membraantechnologie is de manier om van biogas een toepasbare hernieuwbare energiebron te maken en is een belangrijke stap in de richting van onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Het upgraden van biogas tot biomethaan, ook wel biogaszuivering genoemd, is een zeer aantrekkelijk alternatief in vergelijking met het gebruik van een warmtekrachtkoppelingssysteem (WKK) dat elektriciteit en warmte opwekt. Door de dalende elektriciteitsprijzen en de geringere vraag naar elektriciteit en warmte zijn warmtekrachtkoppelingssystemen onrendabel en duur.

Biogas upgrading met een PurePac van Bright Biomethane kan van uw bestaande of nieuwe biogasinstallatie een winstgevende organisatie maken. Lees meer over onze technologie in onze 3 minuten durende video .