AWZI Harnaschpolder officieel ‘op groen’ met groen gas installatie

Harnaschpolder, de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van Nederland in Den Hoorn, produceert al een aantal maanden met succes groen gas dankzij het biogasopwerkingssysteem van Bright Biomethane. De installatie is op 28 november jl. feestelijk geopend tijdens de bijeenkomst ‘Harnaschpolder op groen’. Lees het artikel ‘750 keer de evenaar rond op gas uit rioolslib’ van Hoogheemraadschap van Delfland voor een impressie van de opening.

Het groen gas systeem, dat gebruikmaakt van bewezen membraantechnologie, waardeert het geproduceerde biogas uit rioolslib op naar groen gas dat na deze opwerking de kwaliteit heeft van aardgas. Het groen gas wordt vervolgens ingevoed op het gasnet. In Nederland is laagcalorisch gas (L-gas) gebruikelijk, maar het Bright systeem kan wanneer wenselijk ook hoogcalorisch groen gas (H-gas) produceren.

Energietransitie

Het Hoogheemraadschap van Delfland is één van de 21 waterschappen van Nederland en wil zo veel mogelijk duurzaam en circulair werken. De groen gas productie is een belangrijke stap in de energietransitie.