Bright Renewables | Biogas Upgrader Plant

Bright Renewables verhoogt groen gasproductie in Nederland met twee nieuwe projecten

Bright Renewables heeft bij twee bestaande biogasinstallaties, één in Overijssel en één in het Limburgse Heibloem, biogasopwerkers gebouwd. De installaties zijn reeds een aantal maanden in bedrijf en zetten het biogas, afkomstig uit vergisting van afval en mest, door middel van membraantechnologie om naar biomethaan. Via het aardgasnetwerk bereikt dit groen gas de eindgebruiker. Naast het leveren van de technologie heeft Bright servicecontracten afgesloten voor het onderhoud. In Nederland heeft Bright op dit moment een groot aantal projecten gerealiseerd en een aantal zijn in aanbouw. 

Op jaarbasis wekken de twee nieuwe installaties samen ruim voldoende groene energie op om te voorzien in de jaarlijkse gasbehoefte van 6000 huishoudens in Nederland.  

Biogasopwerkingstechnologie is een goede en duurzame aanvulling op de al bestaande biogasinstallaties van de klant. Het geproduceerde groen gas is een duurzame vervanger van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Hierdoor investeert de klant in een duurzame toekomst van het eigen bedrijf en draagt op groter niveau bij aan de energietransitie en de groen gasproductie ambities van Nederland.”, zegt Jeffrey Kruit, Area Sales Manager bij Bright Renewables. 

Groen gas: wereldwijde vraag

Wereldwijd zijn de opwerkers van Bright een groot succes, vanwege de sterke toename in vraag naar duurzaam gas. Bright heeft onder andere projecten gebouwd in de VS en in Australië en in meer dan twintig landen in Europa, waaronder Duitsland, Tsjechië, Hongarije, Schotland, Estland, België, Zweden, Oekraïne, Finland en Spanje. In Nederland stimuleert de Rijksoverheid met behulp van de SDE++ subsidie en de HBEs certificering de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Het inzetten van biogasopwerkingssystemen is een middel om gedecentraliseerde groen gasproductie te vergroten.

Prefab & poortwachter

Kenmerkend aan de groen gas systemen van Bright is het compacte, gestandaardiseerde en geprefabriceerde ontwerp. De grootste voordelen zijn snelle levering, makkelijke integratie in elk type bestaande of nieuwe biogasinstallatie en snelle ingebruikname na een korte bouwtijd op locatie. Daarnaast voert Bright in Nederland, met eigen volledig geïntegreerde technologie, de poortwachtersfunctie uit voor de controle en bewaking van de gaskwaliteit. Bright investeert tevens in biogasprojecten onder Biogas Upgrading as a Service’. In dit model koopt Bright het biogas en plaatst een biogasopwerker die in eigendom blijft van Bright.