Bright Biomethane Levert Groen Gas Installatie aan Grootste AWZI van Nederland

Bright Biomethane levert de groen gas installatie met membraantechnologie aan de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van Nederland: AWZI Harnaschpolder van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het geproduceerde groen gas wordt geleverd aan de transportsector. De bouw verloopt zeer voorspoedig en het eerste hernieuwbaar gas wordt naar verwachting in augustus van dit jaar geleverd aan het net.

De bedrijfsvoering en het onderhoud van de afvalwaterzuivering Harnaschpolder in Den Hoorn wordt in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland verzorgd door Delfluent Services BV. Op deze afvalwaterzuivering wordt ongeveer 6,5 miljoen Nm3 biogas per jaar geproduceerd uit slibvergisting.

Het geproduceerde biogas bestaat uit zo’n 60% methaan en is niet direct geschikt voor invoeding in het gasnet. De groen gas installatie van Bright zorgt dat het biogas wordt opgewaardeerd naar groen gas bestaande uit 89% methaan. Zo’n 4,5 miljoen Nm3 (kuub) hernieuwbaar laagcalorisch gas (L-gas) met aardgaskwaliteit wordt straks jaarlijks geïnjecteerd in het gasnetwerk van netbeheerder Westland Infra en geleverd aan de transportsector, goed voor 30 miljoen km wegtransport per jaar. De installatie is in de toekomst eenvoudig geschikt te maken voor de productie van hoogcalorisch gas (H-gas).

ENERGIETRANSITIE WATERSCHAP

Het Hoogheemraadschap van Delfland is één van de 21 waterschappen van Nederland en wil zo veel mogelijk duurzaam en circulair werken. Delfland heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn; daarnaast wil het waterschap ook groene energie aan derden leveren. De productie van groen gas op de AWZI Harnaschpolder is weer een belangrijke stap daarin. Bright Biomethane realiseerde al eerder een groen gas installatie voor Delfland: bij AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Hiermee leveren de groen gas systemen van Bright Biomethane een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de transportsector en de energietransitie in Nederland.

3-TRAPS MEMBRAANSCHEIDINGSTECHNOLOGIE

Bright Biomethane maakt gebruik van de bewezen 3-staps membraanscheidingstechnologie voor het scheiden van de aanwezige koolstofdioxide (CO2) van het methaan (CH4). De 3-staps technologie, dat het permeaat van de verschillende trappen circuleert, zorgt dat een zo hoog mogelijke efficiëntie wordt behaald (99,5%) en een zo laag mogelijke methaanslip (<0,5%). Dit is een significant lagere methaanslip in vergelijking tot andere scheidingstechnologieën voor het opwerken van biogas tot groen gas.