Biomethaanproductie in de biogasverwerkingsinstallatie in Vry, Frankrijk gestart

Na een succesvolle ingebruikname is de biogasinstallatie in Vry, in het noordoosten van Frankrijk nu operationeel en levert deze groengas met 97% methaan rechtstreeks aan het Franse gasnet. Het Franse gasnet wordt steeds groener dankzij de biogasopwaarderingssystemen van Bright Biomethane.

Bright Biomethane leverde het biogas-naar-groengasinstallatie voor de opwaardering van het biogas tot een methaanhoog hernieuwbaar gas dat geschikt is voor het bestaande gasnet. Bright leverde ook de warmtepomp voor efficiënte warmteterugwinning. De teruggewonnen warmte wordt gebruikt voor de processen van de bestaande biogasinstallatie. Bright kan naar wens van de klant extra componenten leveren om hoogwaardige en energiezuinige projecten te kunnen leveren.

Groengas: een hernieuwbaar aardgas

Groengas wordt ook wel hernieuwbaar aardgas genoemd. Dit PurePac Medium systeem past membraantechnologie toe voor de scheiding van het methaan van de kooldioxide in het hernieuwbare groengas.

Met een capaciteit van 340 Nm3 groengas per uur en 2,95 miljoen Nm3 groengas per jaar voorziet de installatie ongeveer 2.000 Franse huishoudens het hele jaar door van energie en warmte uit groengas.