BIOGAS OPGRADERING TIL BIOMETHAN

Bright Biomethane tilbyder biogasrensesystemer til opgradering af biogas til grøn gas (enten grøngas), der også kaldes for fornyelig naturgas, i standardkapaciteter begyndende ved 30 Nm³/h tilført biogas. Med Brights PurePac-systemer, der bygger på membranteknologi, dækker vi hele intervallet fra små til store biogasopgraderingsinstallationer.

PurePac Mini

Vores komplette biogasopgraderingsløsning til kapaciteter i intervallet 30 – 65 Nm³/h biogas.

PurePac Compact

Vores komplette biogasopgraderingsløsning til kapaciteter i intervallet 65 – 400 Nm³/h biogas.

PurePac Medium

Vores komplette biogasopgraderingsløsning til kapaciteter i intervallet 400 – 1,000 Nm³/h biogas.

PurePac Grand

Vores komplette biogasopgraderingsløsning til kapaciteter på over 1,000 Nm³/h biogas.

UKOMPLICERET INTEGRATION

PurePacs fra Bright Biomethane er nemme at integrere med et biogasanlæg og er velegnede til opgradering af biogas fremstillet fra alle former for biomasse og affald fra alle typer eksisterende og ny biogasanlæg.

DRIFTSSIKKERHED

Bright Biomethanes gennemprøvede membranteknologi har en oppetid på over 97 %. Systemet foretager optimal gasrensning, er robust designede, har et avanceret, patenteret styresystem og er omfattede af service døgnet rundt alle ugens dage.

CO2-OPSAMLING

De kan integreres med en CO2-opsamlingsenhed fra Bright Biomethane. Den CO2, der fjernes fra biogassen, kan opsamles og fortættes til CO2 i levnedsmiddelkvalitet, således at ejeren af anlægget opnår en supplerende indtægtskilde.

1
2
3
1

Vores komplette biogasopgraderingsløsning starter ved en kapacitet på 30 Nm³/h biogas.

2

Systemet er let at integrere med både eksisterende og nye anlæg og kan udvides med CO2-genvindings- og / eller CNG-kompressionsmoduler.

3

Ved at anvende meget effektive membraner kan separering af methan fra biogas nå en effektivitet på mere end 99,5%.

  • DOKUMENTERET MEMBRANTEKNOLOGI

  • SUPEREFFEKTIV SEPARATION

  • HURTIG OPKOBLING TIL NETTET

Hvad vores kunder siger

“Jeg er stolt af at producere grøn gas i mindst de kommende tolv år. Siden opstarten af Bright Biomethane-anlægget har jeg produceret grøn gas hver dag uden problemer”.

START PRODUKTION AF BIOMETHANE

Efter at have bygget verdens første kommercielle anlæg til opgradering af biogas til grøn gas ved hjælp af et 3-trinss membransystem, bruger Bright Biomethane med succes dette velprøvede design i sine systemer, der opererer i dag. Med fjernovervågning og tilpassede service- og vedligeholdelseskontrakter optimeres operationens effektivitet yderligere. Download vores brochure for mere information, eller kontakt os for at begynde at producere biometan.